ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.3 ทอง 10  
11 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.3 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 65.3 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 50.3 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
18 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน