ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน