ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน