ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน