ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
13 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน