ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 28 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 22 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 16 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 8 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 6 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 6 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 4 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 4 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 2 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 2 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 2 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 2 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน