ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 36 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 28 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 28 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 28 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 26 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 24 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 22 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 14 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 14 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 14 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 12 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 12 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน