ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 32 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 28 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 24 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 16 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป. มหาสารคาม เขต 1 16 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 16 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 14 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 12 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 8 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 1 6 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 6 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 6 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 4 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 2 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 2 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนอนุบาลบรบือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 2 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน