ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 64.17 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 57.14 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 56.17 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 53.83 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 53.17 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 51.67 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 50.33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน