ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 53 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 53 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 53 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน