ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 42 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 39 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 31 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 28 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 24 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 22 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 22 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 19 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 9 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 9 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 8 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 6 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 4 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน