ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 38 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 26 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 25 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 23 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 22 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 17 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 16 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 15 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 15 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 13 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 13 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 11 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 11 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 11 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 9 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 6 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 6 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 4 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
25 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
26 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน