ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 58 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 38 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบรบือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 24 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน