ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน