ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 43 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
17 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน