ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.9 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน