เชิญประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับศูนย์การจัดแข่งขัน

สพป.มหาสารคาม เขต 1 ขอเชิญผู้รับผิดชอบการรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับศูนย์การจัดแข่งขันทุกศูนย์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการ ดำเนินงานรายงานผลการแข่งขันในระบบการจัดการแข่งขันทางเว็บไซต์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ICT  สพป.มหาสารคาม เขต 1 (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบจัดการแข่งขัน ด้านล่าง)
   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน   / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 03 ตุลาคม 2557 เวลา 09:56 น.