การโอนข้อมูลตัวแทน สพป.มค.1 ไประดับภาค

สพป.มค.1 ได้โอนข้อมูลตัวแทนนักเรียนและครูผู้ควบคุม ไปยังเจ้าภาพระดับภาคเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระดับภาค กำหนดตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557  และสามารถแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557 โดยติดตามความเคลื่อนไหวได้ในเว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 22:44 น.