ลำดับที่การแข่งขันระดับภาค

ตัวแทน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ในลำดับการแข่งขันที่ 14

วันจันทร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:31 น.