การเปลี่ยนแปลงรายชื่อทุกรายการ/กิจกรรม

ขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งมายัง สพป.มค.๑ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน/ครู หรือรายการที่ต้องการ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดย สพป.มค.๑ จะโอนถ่ายรายชื่อตัวแทนกิจกรรมไปให้ สพป.สกลนคร เจ้าภาพระดับภาคฯ ในวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗ หลังจากนั้นหากโรงเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ จะต้องติดต่อตรงยังเจ้าภาพระดับภาค

วันจันทร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:29 น.