การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-3 และ ม.1-3
- ตารางการแข่งขัน : แข่งขันวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ด้านล่างอาคาร ป.6 (อาคารใหม่) เวลา 09.00 น. - คณะกรรมการตัดสิน 1.นายประดิษฐ์ นันทะสาง ครู ร.ร.บ้านท่าสองคอน ประธานกรรมการ 2.นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์ ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา กรรมการ 3.นายปรีดา ถาแสง คร ร.ร.สาธิต มรม. 4.นายพิพัฒน์ แน่นอุดร ครู ร.ร.อนุบาล มค. 5.นายสมมิตร สรรพอำไพ รอง ผอ.ร.ร.บ้านบ่อใหญ่ฯ กรรมการและเลขานุการ
วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14:06 น.