สนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.มค.1 ปี 2557

สนาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม (คณิตศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี)� Excel��� Pdf
สนาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 (คอมพิวเตอร์,คณิตศาสตร์ GSP)� Excel��� Pdf
สนาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม (ปฐมวัย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ศิลปะ) � Excel�� Pdf
สนาม โรงเรียนหลักเมืองหาสารคาม (ภาษาไทย,วิทยาศาตร์,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ(ดนตรี),กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,กิจกรรมท้องถิ่น) � Excel�� Pdf

หรือดูตารางการแข่งขันจากเมนูด้านซ้าย เป็นรายกลุ่มสาระตามกิจกรรมการแข่งขัน

ขยายโอกาสทางการศึกษา และพิการเรียนร่วม โดยส่วนใหญ่ แข่งขันในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 แยกสถานที่ตามกลุ่มสาระฯ (ยึดตามนักเรียนประถมศึกษาปกติ)

วันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 15:05 น.