กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
3 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
4 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
5 มัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
3 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
4 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
5 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
6 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบกพร้าว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
4 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
5 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
6 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
7 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
8 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบกพร้าว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
4 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
5 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
6 บ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
7 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
8 พัฒนศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
10 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 52 เข้าร่วม 4
5 บ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 5
6 หัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 49 เข้าร่วม 6
7 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 46 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 46 เข้าร่วม 7
9 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 44 เข้าร่วม 9
10 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 43 เข้าร่วม 10
11 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 43 เข้าร่วม 10
12 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 39 เข้าร่วม 12
13 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 38 เข้าร่วม 13
14 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 37 เข้าร่วม 14
15 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 37 เข้าร่วม 14
16 มัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 37 เข้าร่วม 14
17 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 36 เข้าร่วม 17
18 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 31 เข้าร่วม 18
19 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
20 บ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
21 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 52 เข้าร่วม 5
6 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 40 เข้าร่วม 6
7 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 36 เข้าร่วม 7
8 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 32 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 30 เข้าร่วม 9
10 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 28 เข้าร่วม 10
11 บ้านเลิงบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 28 เข้าร่วม 10
12 บ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 28 เข้าร่วม 10
13 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 26 เข้าร่วม 13
14 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 24 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 22 เข้าร่วม 15
16 ชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 16
17 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 18 เข้าร่วม 16
18 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 14 เข้าร่วม 18
19 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 14 เข้าร่วม 18
20 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 14 เข้าร่วม 18
21 บ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 12 เข้าร่วม 21
22 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 12 เข้าร่วม 21
23 บ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 23
24 บ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 23
25 บ้านเหล่าโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 23

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.38 ทอง 4
5 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 5
6 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.25 ทอง 6
7 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.13 ทอง 7
8 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 8
9 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.13 เงิน 9
10 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.5 เงิน 10
11 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.88 ทองแดง 11
12 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 12
13 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
14 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
15 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
16 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 4
5 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 5
6 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 5
7 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.16 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.99 เงิน 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.75 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโขงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.16 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
4 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.5 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.6 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.16 เงิน 4
5 บ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.33 เงิน 5
6 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
7 บ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.33 เงิน 4
5 บ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.83 เงิน 5

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.8 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.5 เงิน 5
6 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 7
8 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.5 เงิน 8
9 เทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.5 เงิน 9
10 บ้านหนองสิม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 10
11 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 11
12 อนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 11
13 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
14 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
15 บ้านโพนงาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
16 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.75 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 64.17 ทองแดง 4
5 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 5
6 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 57.14 เข้าร่วม 6
7 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 56.17 เข้าร่วม 7
8 บ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 53.83 เข้าร่วม 8
9 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 53.17 เข้าร่วม 9
10 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 51.67 เข้าร่วม 10
11 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 50.33 เข้าร่วม 11
12 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
13 บ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
14 บ้านเลิงบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 6
7 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
9 มัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ