หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 13 20 19
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 12 24 19
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 7 12 7
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 10 34 18
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 35 69 44
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 4 10 4
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 10 16 12
8 009 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 7 27 10
9 017 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 1 3 1
10 018 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 10 13 9
11 020 โรงเรียนบ้านกุดซุย 0 0 0
12 019 โรงเรียนบ้านกุดแคน 7 19 14
13 025 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 2 3 2
14 026 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 11 25 16
15 027 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 4 6 5
16 028 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 0 0
17 029 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 5 7 5
18 035 โรงเรียนบ้านคอกม้า 5 14 7
19 036 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 9 17 11
20 051 โรงเรียนบ้านจำนัก 8 21 14
21 053 โรงเรียนบ้านซองแมว 13 22 16
22 055 โรงเรียนบ้านดงน้อย 20 51 28
23 056 โรงเรียนบ้านดงมัน 6 12 11
24 054 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0
25 058 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 11 16 11
26 057 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 3 7 5
27 059 โรงเรียนบ้านดอนงัว 8 15 14
28 061 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 5 4
29 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 7 14 14
30 062 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 12 25 16
31 063 โรงเรียนบ้านดอนนา 3 6 4
32 064 โรงเรียนบ้านดอนบม 1 2 2
33 065 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 12 26 20
34 067 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 2 3 2
35 068 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 22 32 23
36 066 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 4 12 8
37 072 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 8 14 12
38 073 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 6 17 8
39 074 โรงเรียนบ้านทัน 10 16 14
40 075 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 15 23 19
41 076 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 9 14 11
42 077 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 2 6 3
43 078 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 19 34 22
44 079 โรงเรียนบ้านนาคูณ 1 1 1
45 080 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 15 40 24
46 081 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 3 13 7
47 083 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 9 13 12
48 082 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 2 7 3
49 084 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 2 4 3
50 085 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 16 29 19
51 096 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 5 10 9
52 097 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 32 57 45
53 100 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 9 17 13
54 101 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 6 10 6
55 098 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 2 6 2
56 099 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 16 24 22
57 102 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
58 103 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 4 19 8
59 104 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 8 9 9
60 110 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 2 3 2
61 111 โรงเรียนบ้านพงโพด 6 10 7
62 118 โรงเรียนบ้านภูดิน 11 14 12
63 121 โรงเรียนบ้านมะกอก 18 41 27
64 119 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 2 2 2
65 120 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 4 8 4
66 123 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 8 15 11
67 124 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 4 12 6
68 125 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน 0 0 0
69 126 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 1 2 1
70 127 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3 4 3
71 129 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 15 32 17
72 130 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 5 12 7
73 132 โรงเรียนบ้านวังแสง 41 88 61
74 131 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 4 6 4
75 133 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 5 11 8
76 134 โรงเรียนบ้านศาลา 3 4 4
77 135 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 0 0
78 137 โรงเรียนบ้านสมศรี 4 30 11
79 136 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 10 18 14
80 139 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 3 13 6
81 138 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 2 5 4
82 145 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 7 13 9
83 149 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 5 7 7
84 148 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 19 46 31
85 151 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 5 11 7
86 150 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 6 15 8
87 156 โรงเรียนบ้านหนองคู 27 41 34
88 154 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 42 73 53
89 155 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1 7 3
90 153 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 5 7 5
91 157 โรงเรียนบ้านหนองจิก 31 48 37
92 162 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 9 22 17
93 163 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 5 15 8
94 167 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 7 4
95 165 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 3 12 5
96 166 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 6 21 12
97 168 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 0 0 0
98 172 โรงเรียนบ้านหนองสิม 8 6 5
99 173 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3 6 6
100 174 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 6 13 6
101 176 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 1 1
102 177 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 4 12 6
103 175 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 9 26 17
104 178 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 11 10
105 180 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 7 19 13
106 152 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 8 10 10
107 158 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1 1 1
108 146 โรงเรียนบ้านหนองแก 0 0 0
109 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 11 10
110 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 12 22 12
111 147 โรงเรียนบ้านหนองโก 16 19 15
112 159 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 7 11 9
113 160 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 6 16 10
114 161 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 9 17 15
115 164 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 19 29 23
116 169 โรงเรียนบ้านหนองโพด 0 0 0
117 179 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 0
118 181 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 2 2 2
119 183 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 13 19 17
120 186 โรงเรียนบ้านหัวขัว 5 9 8
121 184 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 3 3 3
122 185 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 5 13 8
123 187 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 5 7 6
124 188 โรงเรียนบ้านหัวนา 11 21 16
125 189 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 5 11 7
126 210 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 21 44 32
127 190 โรงเรียนบ้านหินลาด 27 45 35
128 182 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 4 4
129 198 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 10 24 16
130 199 โรงเรียนบ้านอุปราช 1 2 2
131 201 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 3 4 3
132 023 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 6 14 10
133 021 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 9 27 16
134 022 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 9 21 17
135 030 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 5 17 9
136 031 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 10 17 15
137 032 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 3 5 4
138 052 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 5 9 6
139 105 โรงเรียนบ้านเปลือยดง 1 1 1
140 106 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0
141 107 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 0 0 0
142 108 โรงเรียนบ้านเป้า 1 3 2
143 122 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 13 32 24
144 128 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 3 3 3
145 140 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 7 12 8
146 197 โรงเรียนบ้านเหล่า 9 16 14
147 192 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 20 34 21
148 193 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 19 44 31
149 194 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 3 3 3
150 195 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 7 13 11
151 196 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 6 14 6
152 191 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 5 6 6
153 200 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 2 2 2
154 024 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 2 1
155 070 โรงเรียนบ้านแดง 5 10 7
156 069 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 0 0 0
157 141 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 1 1
158 033 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 1 3 2
159 034 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 7 15 11
160 040 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 5 4
161 037 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 0 0 0
162 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 0 0 0
163 039 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 4 20 6
164 042 โรงเรียนบ้านโคกกุง 2 6 4
165 041 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 5 5 5
166 043 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 19 35 28
167 047 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 2 4 4
168 045 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 6 23 12
169 046 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 2 2 2
170 048 โรงเรียนบ้านโคกศรี 3 7 6
171 044 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 5 3
172 071 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 12 33 18
173 088 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 13 24 19
174 090 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 17 7
175 089 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 18 20 19
176 091 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 9 13 11
177 092 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 16 22 20
178 093 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 0 0 0
179 094 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 4 7 4
180 095 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 11 2
181 086 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 17 35 25
182 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 18 44 33
183 113 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 6 8 8
184 112 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 2 2 2
185 114 โรงเรียนบ้านโพนงาม 5 5 4
186 115 โรงเรียนบ้านโพนละออม 4 7 6
187 116 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 3 4 3
188 143 โรงเรียนบ้านโสกภารา 5 15 10
189 142 โรงเรียนบ้านโสกแดง 2 2 2
190 049 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 4 5 4
191 050 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1 1 1
192 109 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 0 0 0
193 117 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 3 7 3
194 144 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 10 18 13
195 205 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 2 3 3
196 206 โรงเรียนวันครู2502 13 23 19
197 209 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 37 71 54
198 212 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 33 68 49
199 216 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 3 5 5
200 218 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 60 98 79
201 214 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 14 24 16
202 001 โรงเรียนการกุศลวัดสถานสงเคราะห์ 0 0 0
203 202 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 57 92 80
204 203 โรงเรียนพัฒนศึกษา 5 20 11
205 224 โรงเรียนมัธยมชาญ 12 26 20
206 204 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 0 0 0
207 211 โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข 0 0 0
208 213 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 48 112 66
209 215 โรงเรียนอนุบาลธันยพร 0 0 0
210 217 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 2 6 4
211 219 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 0 0 0
212 220 โรงเรียนอนุบาลศรีจันทร์ 0 0 0
213 221 โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ 0 0 0
214 222 โรงเรียนอภิสิทธิ์ปัญญา 0 0 0
215 013 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 35 65 50
216 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 5 9 8
217 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 15 25 19
218 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 0 0 0
219 015 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 8 10 10
220 016 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 8 20 15
221 014 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 8 13 12
222 207 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 53 110 80
223 208 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 24 41 32
รวม 1862 3662 2597
6259

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]