หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 57 41 74.55% 8 14.55% 3 5.45% 3 5.45% 55
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 53 35 67.31% 10 19.23% 4 7.69% 3 5.77% 52
3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 48 35 72.92% 6 12.5% 3 6.25% 4 8.33% 48
4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 60 29 56.86% 13 25.49% 1 1.96% 8 15.69% 51
5 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 42 28 77.78% 4 11.11% 0 0% 4 11.11% 36
6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 37 25 71.43% 3 8.57% 6 17.14% 1 2.86% 35
7 โรงเรียนบ้านวังแสง 41 17 51.52% 7 21.21% 7 21.21% 2 6.06% 33
8 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 35 17 60.71% 5 17.86% 1 3.57% 5 17.86% 28
9 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 35 16 51.61% 6 19.35% 2 6.45% 7 22.58% 31
10 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 32 16 59.26% 6 22.22% 2 7.41% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนบ้านหินลาด 27 16 66.67% 2 8.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
12 โรงเรียนบ้านหนองคู 27 13 52% 7 28% 2 8% 3 12% 25
13 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 19 13 68.42% 1 5.26% 2 10.53% 3 15.79% 19
15 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 21 12 70.59% 0 0% 1 5.88% 4 23.53% 17
16 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 22 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
17 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 33 11 40.74% 4 14.81% 6 22.22% 6 22.22% 27
18 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 19 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนบ้านหนองจิก 31 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 24 10 47.62% 4 19.05% 2 9.52% 5 23.81% 21
21 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 18 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
22 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 17 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนบ้านดงน้อย 20 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
24 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 16 8 50% 2 12.5% 0 0% 6 37.5% 16
25 โรงเรียนวันครู2502 13 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
26 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
27 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 16 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
29 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 18 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
30 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 15 7 53.85% 1 7.69% 2 15.38% 3 23.08% 13
31 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 12 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
32 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 19 6 35.29% 5 29.41% 0 0% 6 35.29% 17
33 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 19 6 33.33% 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 18
34 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านมะกอก 18 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
36 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 13 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 13
38 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านหัวนา 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านกุดแคน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านหนองโก 16 5 38.46% 6 46.15% 0 0% 2 15.38% 13
42 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 16 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 20 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 6 42.86% 14
46 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 12 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
48 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 10 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 15 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 13 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
57 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 12 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านซองแมว 13 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 4 36.36% 11
60 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนมัธยมชาญ 12 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
65 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 11 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนบ้านเหล่า 9 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 13 3 23.08% 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 13
70 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 12 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 13 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 12
72 โรงเรียนบ้านดอนงัว 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านภูดิน 11 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
74 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 15 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 13
76 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านทัน 10 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
82 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
84 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 14 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
86 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 9 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
87 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านโสกภารา 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
90 โรงเรียนบ้านคอกม้า 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
92 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านสมศรี 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านดอนนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 19 2 11.76% 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 17
97 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
98 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 10 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านพงโพด 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 8 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
103 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
104 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านดงมัน 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 10 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
108 โรงเรียนบ้านโพนละออม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านแดง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านจำนัก 8 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
114 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านหนองสิม 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
124 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนบ้านหัวขัว 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 8 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
129 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนพัฒนศึกษา 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 8 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
136 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 8 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
140 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
141 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
142 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโสกแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
152 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านศาลา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
155 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
156 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
157 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านดอนบม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
163 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 7 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
164 โรงเรียนบ้านโพนงาม 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
167 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
168 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 9 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
169 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
170 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านโคกศรี 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
173 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านอุปราช 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านเปลือยดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
184 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านเป้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
192 โรงเรียนบ้านนาคูณ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
194 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
195 โรงเรียนบ้านโคกกุง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
196 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
197 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
198 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]