หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/3-2/4 27 ต.ค. 2557 08.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/1- 3/2 27 ต.ค. 2557 08.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/3-2/4 29 ต.ค. 2557 08.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/3 27 ต.ค. 2557 08.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/4 27 ต.ค. 2557 08.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง 3/1 29 ต.ค. 2557 08.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/3-2/4 28 ต.ค. 2557 08.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/2-3/3 29 ต.ค. 2557 08.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/1-3/2 28 ต.ค. 2557 08.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/4 29 ต.ค. 2557 08.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/1 29 ต.ค. 2557 08.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.5/1-5/2 28 ต.ค. 2557 08.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/2 29 ต.ค. 2557 08.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/1 27 ต.ค. 2557 08.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]