หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ป.2/1 27 ต.ค. 2557 09.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ป.2/2 27 ต.ค. 2557 09.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อุทยานการเรียนรู้ หน้าห้อง ป.4/3 29 ต.ค. 2557 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 ป.2/4 27 ต.ค. 2557 09.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/5 ป.2/6 27 ต.ค. 2557 09.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 ป.2/8 27 ต.ค. 2557 09.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 ม.3/2 27 ต.ค. 2557 09.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.5/7 29 ต.ค. 2557 09.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม หน้าอาคาร 2 สวนป่าธรรม 27 ต.ค. 2557 09.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม หน้าอาคาร 2 สวนป่าธรรม 27 ต.ค. 2557 09.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม หน้าอาคาร 2 สวนป่าธรรม 29 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]