หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 50 ปี 27 ต.ค. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 50 ปี 27 ต.ค. 2557 13.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 50 ปี 29 ต.ค. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง ป.6/4 ป.6/5 และ ป.6/6 27 ต.ค. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง ป.6/1 ป.6/2 และ ป.6/3 27 ต.ค. 2557 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม บริเวณหน้าอาคาร 9 ชั้นล่าง 29 ต.ค. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง ICT 27 ต.ค. 2557 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง ICT 29 ต.ค. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน 27 ต.ค. 2557 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน 27 ต.ค. 2557 09.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 27 ต.ค. 2557 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 27 ต.ค. 2557 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร สปจ. ห้อง ป.6/5 29 ต.ค. 2557 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 27 ต.ค. 2557 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 27 ต.ค. 2557 13.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 29 ต.ค. 2557 09.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน 28 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]