หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/1 27 ต.ค. 2557 08.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/2 27 ต.ค. 2557 08.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 29 ต.ค. 2557 08.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอาคารอนุบาล 27 ต.ค. 2557 08.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/4 29 ต.ค. 2557 08.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอาคารอนุบาล 27 ต.ค. 2557 08.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/4 29 ต.ค. 2557 08.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป.มค.1 ห้อง ITEC 30 ต.ค. 2557 09.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป.มค.1 ห้อง ITEC 30 ต.ค. 2557 13.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3 27 ต.ค. 2557 08.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3 28 ต.ค. 2557 08.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2557 08.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]