เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
แบบเปลี่ยนแปลงครูและนักเรียน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

ตารางการแข่งขันรายวัน

- วันที่ 27 ตุลาคม 2557
- วันที่ 28 ตุลาคม 2557
- วันที่ 29 ตุลาคม 2557
- วันที่ 30 ตุลาคม 2557

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
27 ต.ค. 2557
28 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2557
30 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รหัสโรงเรียนสังกัด สพป.มค.1

 

 
 

 
 

 

 

 
การโอนข้อมูลตัวแทน สพป.มค.1 ไประดับภาค

สพป.มค.1 ได้โอนข้อมูลตัวแทนนักเรียนและครูผู้ควบคุม ไปยังเจ้าภาพระดับภาคเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระดับภาค กำหนดตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557  และสามารถแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557 โดยติดตามความเคลื่อนไหวได้ในเว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 22:44 น.
ลำดับที่การแข่งขันระดับภาค

ตัวแทน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ในลำดับการแข่งขันที่ 14

วันจันทร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:31 น.
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อทุกรายการ/กิจกรรม

ขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งมายัง สพป.มค.๑ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน/ครู หรือรายการที่ต้องการ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดย สพป.มค.๑ จะโอนถ่ายรายชื่อตัวแทนกิจกรรมไปให้ สพป.สกลนคร เจ้าภาพระดับภาคฯ ในวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗ หลังจากนั้นหากโรงเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ จะต้องติดต่อตรงยังเจ้าภาพระดับภาค

วันจันทร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:29 น.
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-3 และ ม.1-3
- ตารางการแข่งขัน : แข่งขันวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ด้านล่างอาคาร ป.6 (อาคารใหม่) เวลา 09.00 น. - คณะกรรมการตัดสิน 1.นายประดิษฐ์ นันทะสาง ครู ร.ร.บ้านท่าสองคอน ประธานกรรมการ 2.นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์ ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา กรรมการ 3.นายปรีดา ถาแสง คร ร.ร.สาธิต มรม. 4.นายพิพัฒน์ แน่นอุดร ครู ร.ร.อนุบาล มค. 5.นายสมมิตร สรรพอำไพ รอง ผอ.ร.ร.บ้านบ่อใหญ่ฯ กรรมการและเลขานุการ
วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14:06 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการแข่งขัน

-กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ ป.4-6 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขันจาก 13.00 น.เป็น 09.00 น. สถานที่และวันที่คงเดิม

-กิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน ชั้น ป.4-6 เปลี่นนจากวันที่ 27 ต.ค. เป็นวันที่ 28 ต.ค.57 เวลาและสถานที่คงเดิม

-กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ห้องประขุมสารคามมุณี เวลา 09.00 น.วันที่ 27 ต.ค.57 ระดับชั้น ม.1-3 วันที่ 30 ต.ค.57 เวลา 09.00 น.

-กิจกรรมการแข่งขันดนตรีวงสตริง ม.1-3 เปลี่ยนแปลงวันแข่งขันเป็น วันที่ 28 ต.ค.57 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม

(ตารางการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลง)

วันศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 12:40 น.
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 สพป.มค.1 (ปรับปรุง)

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 สพป.มค.1

กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย
กิจกรรมการงานอาชีพฯ กิจกรรมท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กิจกรรมปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ พิการเรียนร่วม
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฎศิลป์

ขอให้ยึดรายชื่อคณะกรรมการตามเอกสารนี้ ส่วนชื่อตามเมนู "กรรมการตัดสินการแข่งขัน" จะปรับปรุงตามรายชื่อนี้อีกครั้งหนึ่ง และขอเรียนเชิญคณะการการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๗ สพป.มค.๑ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมวสุ มหาสารคาม (ไฟล์รายชื่อกรรมการรวมทุกกลุ่มสาระ Excel)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 15:39 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทาง วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

   สพป.มหาสารคาม เขต 1 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จากเดิมวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนผดุงนารี   เป็น วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมวสุมหาสารคาม  จึงขอเชิญคณะกรรมการทีได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 11:09 น.
สนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.มค.1 ปี 2557

สนาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม (คณิตศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี)� Excel��� Pdf
สนาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 (คอมพิวเตอร์,คณิตศาสตร์ GSP)� Excel��� Pdf
สนาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม (ปฐมวัย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ศิลปะ) � Excel�� Pdf
สนาม โรงเรียนหลักเมืองหาสารคาม (ภาษาไทย,วิทยาศาตร์,สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ(ดนตรี),กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,กิจกรรมท้องถิ่น) � Excel�� Pdf

หรือดูตารางการแข่งขันจากเมนูด้านซ้าย เป็นรายกลุ่มสาระตามกิจกรรมการแข่งขัน

ขยายโอกาสทางการศึกษา และพิการเรียนร่วม โดยส่วนใหญ่ แข่งขันในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 แยกสถานที่ตามกลุ่มสาระฯ (ยึดตามนักเรียนประถมศึกษาปกติ)

วันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 15:05 น.
การแก้ไขชื่อ-สกุล นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุม

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุม โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน เข้าไปแก้ไขความถูกต้อง โดยจะปิดระบบในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ ขอให้โรงเรียนทำหนังสือเปลี่ยนแปลงผ่านประธานศูนย์แข่งขัน โดยแต่ละศูนย์การแข่งขัน (ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา) จะต้องมีทีมเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่เพียงทีมเดียว

วันเสาร์ ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 19:48 น.
เชิญประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับศูนย์การจัดแข่งขัน

สพป.มหาสารคาม เขต 1 ขอเชิญผู้รับผิดชอบการรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับศูนย์การจัดแข่งขันทุกศูนย์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการ ดำเนินงานรายงานผลการแข่งขันในระบบการจัดการแข่งขันทางเว็บไซต์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ICT  สพป.มหาสารคาม เขต 1 (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบจัดการแข่งขัน ด้านล่าง)
   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน   / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 03 ตุลาคม 2557 เวลา 09:56 น.
รายชื่อผู้รับผิดชอบระบบจัดการแข่งขันของศูนย์การแข่งขัน ปี 2557
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 223
จำนวนทีม 1,862
จำนวนนักเรียน 3,662
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,597
จำนวนกรรมการ 947
ครู+นักเรียน 6,259
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,206
ประกาศผลแล้ว 204/204 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 34
เมื่อวาน 39
สัปดาห์นี้ 324
สัปดาห์ที่แล้ว 551
เดือนนี้ 751
เดือนที่แล้ว 1,331
ปีนี้ 11,263
ทั้งหมด 215,200