กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 99 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 วัดนิรมิต สพป. มุกดาหาร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร - -
4 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร - -
5 บ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร - -
6 บ้านก้านเหลืองดง สพป. มุกดาหาร - -
7 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร - -
8 บ้านโสก สพป. มุกดาหาร - -
9 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร - -
10 ไตรมิตรวิทยาคม สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร - -
3 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร - -
4 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร - -
5 บ้านชะโนด1 สพป. มุกดาหาร - -
6 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร - -
7 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร - -
8 บ้านโสก สพป. มุกดาหาร - -
9 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร - -
3 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร - -
4 บ้านก้านเหลืองดง สพป. มุกดาหาร - -
5 บ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร - -
6 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร - -
7 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป. มุกดาหาร - -
8 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร - -
9 บ้านพรานอ้น สพป. มุกดาหาร - -
10 บ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร - -
11 บ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร - -
3 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร - -
4 บ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร - -
5 บ้านคำฮี สพป. มุกดาหาร - -
6 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร - -
7 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร - -
8 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร - -
9 บ้านโสก สพป. มุกดาหาร - -
10 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร - -
11 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร - -
12 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 2 วัดนิรมิต สพป. มุกดาหาร 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร - -
3 บ้านก้านเหลืองดง สพป. มุกดาหาร - -
4 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร - -
5 บ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร - -
6 บ้านสงเปือยเหนือ สพป. มุกดาหาร - -
7 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร - -
8 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร - -
9 ไตรมิตรวิทยาคม สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร - -
4 บ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร - -
5 บ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร - -
6 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร - -
7 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร - -
8 บ้านสงเปือยเหนือ สพป. มุกดาหาร - -
9 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร - -
10 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร - -
11 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลดงเย็น สพป. มุกดาหาร 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา สพป. มุกดาหาร - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม สพป. มุกดาหาร 90.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร 90.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 87.47 ทอง 4
5 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 86.31 ทอง 5
6 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร 85.15 ทอง 6

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 92 ทอง ชนะเลิศ
2 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4
5 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4
6 บ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4
7 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 7
8 บ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 7
9 บ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 7
10 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 7
11 บ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 7
12 สยามกลการ4 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 7
13 เรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 7

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านย้อมพัฒนา สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงยาง 2 สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4
5 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 5
6 บ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 6
7 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 7
8 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 9

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 91.93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร 91.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศูนย์ไหม สพป. มุกดาหาร 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคก1 สพป. มุกดาหาร 89.2 ทอง 4
5 บ้านโพนไฮ สพป. มุกดาหาร 88.6 ทอง 5
6 บ้านนาสองเหมือง สพป. มุกดาหาร 88.33 ทอง 6
7 บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป. มุกดาหาร 87.92 ทอง 7
8 บ้านดอนม่วย สพป. มุกดาหาร 87.53 ทอง 8
9 บ้านม่วง สพป. มุกดาหาร 87.2 ทอง 9
10 บ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 86.66 ทอง 10
11 บ้านคำพอก1 สพป. มุกดาหาร 85.81 ทอง 11
12 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา สพป. มุกดาหาร - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเอี่ยนดง สพป. มุกดาหาร 89.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาหลวง2 สพป. มุกดาหาร 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าป่าเป้ด สพป. มุกดาหาร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เครือข่ายป่งนาขามวิทยา สพป. มุกดาหาร 88.2 ทอง 4
5 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 85.75 ทอง 5
6 บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป. มุกดาหาร 85.5 ทอง 6
7 บ้านป่าไร่ สพป. มุกดาหาร 85.4 ทอง 7
8 บ้านจอมมณีใต้ สพป. มุกดาหาร 84.5 ทอง 8
9 บ้านนาหลัก สพป. มุกดาหาร 83.6 ทอง 9

การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าไร่ สพป. มุกดาหาร 88.6 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 85.25 ทอง 4
5 เรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม สพป. มุกดาหาร 84.6 ทอง 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 4

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 87.6 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสามขามิตรภาพ 3 สพป. มุกดาหาร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 4
5 บ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 5
6 บ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 6
7 บ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร - -
8 ห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร - -

คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะนาว สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าไค้ สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4
5 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4
6 บ้านหนองน้ำเต้า สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 6
7 บ้านคำพอก1 สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 7
8 บ้านค้อ สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 8
9 บ้านคำผักหนอกสงเปือย สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 9
10 บ้านหนองเอี่ยนดง สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 10
11 ชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร - -

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 4
5 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 5
6 บ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 6
7 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 61 ทองแดง 7
8 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร - -

คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 4
5 บ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร - -
6 บ้านโสก สพป. มุกดาหาร - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 83.75 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 80.5 ทอง 4
5 ห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 80.5 ทอง 4
6 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร 75.25 เงิน 6
7 บ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 55 เข้าร่วม 7
8 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 53 เข้าร่วม 8
9 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 50 เข้าร่วม 9
10 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 47.5 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 34 เข้าร่วม 11

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 98.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 25 เข้าร่วม 4
5 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร 15 เข้าร่วม 5
6 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร - -

ภาษาไทย
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 98.4 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 วัดนิรมิต สพป. มุกดาหาร 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ่ง สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 4
5 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร - -
6 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร - -
7 บ้านดงยาง 2 สพป. มุกดาหาร - -
8 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร - -

คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 4

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 4
5 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 5
6 บ้านสามขามิตรภาพ 3 สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 6
7 บ้านหนองเอี่ยนดง สพป. มุกดาหาร - -
8 ร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูล้อม สพป. มุกดาหาร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เครือข่ายป่งนาขามวิทยา สพป. มุกดาหาร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 4
5 สยามกลการ4 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 5
6 บ้านแฝก สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 6
7 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 7
8 บ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 8
9 ป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 10
11 บ้านนาหลัก สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11
12 บ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11
13 มุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11
14 บ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 4
5 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 5
6 บ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 6
7 บ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 7
8 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 8
9 บ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 8
10 บ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 8
11 ห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 12 เข้าร่วม 11