สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาโพธิ์ 31 6 3 1 40
2 บ้านชะโนด2 28 7 2 0 37
3 บ้านหนองหอยป่าหวาย 22 0 1 2 23
4 ร่มเกล้า 20 8 2 1 30
5 มุกดาลัย 19 5 3 2 27
6 อนุบาลมุกดาหาร 19 4 2 2 25
7 บ้านเหล่าหมี 19 3 3 3 25
8 บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 18 8 4 0 30
9 บ้านหนองยาง 18 4 1 1 23
10 บ้านหนองเอี่ยนดง 17 5 5 0 27
11 บ้านป่าเตย 16 4 1 2 21
12 บ้านนาตะแบง 1 16 3 4 2 23
13 บ้านภูแผงม้า 16 3 1 0 20
14 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 15 10 7 0 32
15 บ้านหนองแวง 15 4 5 6 24
16 คำแฮดประชาสรรค์ 15 3 3 1 21
17 บ้านเหล่าคราม 15 3 2 0 20
18 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 15 1 2 3 18
19 บ้านบาก2 14 6 2 2 22
20 ชุมชนบ้านหนองบัว 13 8 1 5 22
21 บ้านโนนยาง 13 6 4 3 23
22 บ้านสามขามิตรภาพ 3 13 6 3 2 22
23 ชุมชนเมืองหนองสูง 13 4 0 0 17
24 บ้านเหล่าป่าเป้ด 13 2 1 3 16
25 อนุบาลคำชะอี 13 2 1 2 16
26 บ้านนาทาม 12 2 0 1 14
27 สยามกลการ4 11 3 2 0 16
28 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 11 2 4 2 17
29 ชุมชนดอนตาล 11 1 3 4 15
30 บ้านหว้านใหญ่ 11 1 0 3 12
31 ห้วยตาเปอะ 10 4 5 3 19
32 บ้านโพนสวาง 10 4 1 1 15
33 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 10 2 1 1 13
34 บ้านคำสร้อย 10 1 1 1 12
35 บ้านหนองบง 9 6 2 0 17
36 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 5 0 1 14
37 บ้านพังคอง 9 4 4 3 17
38 ป่งแดงวิทยาคม 9 3 3 0 15
39 บ้านป่าไร่ 9 1 1 0 11
40 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 9 0 1 0 10
41 ชุมชนโพนทราย 8 3 0 0 11
42 บ้านชะโนด1 8 2 3 2 13
43 บ้านหนองแวงใหญ่ 8 0 0 5 8
44 บ้านโพนสว่าง 7 5 0 1 12
45 บ้านคำพอก1 7 3 1 0 11
46 บ้านโคกขามเลียน 7 3 0 2 10
47 บ้านโนนสวาท 7 2 2 0 11
48 บ้านดงหลวง 7 1 0 0 8
49 บ้านป่งเปือย 6 3 4 0 13
50 บ้านงิ้ว 6 3 3 2 12
51 บ้านโสก 6 3 2 0 11
52 เรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม 6 3 1 0 10
53 บ้านบะ 6 2 1 0 9
54 บ้านดง 6 1 3 1 10
55 บ้านแก้ง2 6 1 1 0 8
56 บ้านนาอุดม 6 1 0 0 7
57 บ้านทรายทอง 6 1 0 0 7
58 บ้านนาสองเหมือง 6 0 0 0 6
59 บ้านฝั่งแดง 5 5 0 0 10
60 นาหว้าประชาสรรค์ 5 3 3 0 11
61 บ้านเหล่า 5 3 1 2 9
62 บ้านมะนาว 5 3 1 0 9
63 บ้านโนนสังข์ศรี 5 2 4 2 11
64 บ้านหนองแคนนาจาน 5 2 0 0 7
65 บ้านกุดโง้ง 5 2 0 0 7
66 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 5 1 1 0 7
67 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 5 1 1 0 7
68 บ้านคำเขือง 5 1 0 0 6
69 ชุมชนบางทรายใหญ่ 5 1 0 0 6
70 บ้านนาดีโคกสวาท 5 0 1 0 6
71 บ้านกกตูม 4 4 0 4 8
72 บ้านสองคอน 4 4 0 1 8
73 บ้านสานแว้ 4 3 1 2 8
74 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 4 3 0 0 7
75 บ้านแฝก 4 2 1 0 7
76 บ้านหนองเอี่ยน 4 2 0 3 6
77 บ้านค้อ 4 1 3 0 8
78 บ้านโนนสะอาด2 4 1 2 1 7
79 บ้านโคกหนองหล่ม 4 1 2 1 7
80 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 4 1 2 0 7
81 บ้านดงมัน 4 1 1 0 6
82 บ้านตูมหวาน 4 1 1 0 6
83 บ้านป่งโพน 4 1 0 0 5
84 บ้านคำบง1 4 0 3 2 7
85 บ้านนายอ 4 0 0 2 4
86 บ้านโคกพัฒนา 4 0 0 0 4
87 บ้านนาหลวง2 4 0 0 0 4
88 บ้านบุ่งอุทัย 4 0 0 0 4
89 นาคำน้อยวิทยา 4 0 0 0 4
90 บ้านห้วยทราย2 3 4 0 0 7
91 บ้านจอมมณีใต้ 3 3 2 0 8
92 บ้านดงยาง 2 3 3 1 0 7
93 บ้านดงยาง1 3 3 0 1 6
94 บ้านคำป่าหลาย 3 2 2 1 7
95 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 3 2 0 0 5
96 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 3 2 0 0 5
97 บ้านนาคำน้อย1 3 1 2 0 6
98 บ้านสงเปือยเหนือ 3 1 1 0 5
99 พระราชทานบ้านหนองหมู 3 1 1 0 5
100 บ้านโคก2 3 1 0 2 4
101 บ้านหนองโอใหญ่ 3 1 0 1 4
102 บ้านนาถ่อน 3 1 0 0 4
103 บ้านเปียด 3 1 0 0 4
104 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 3 1 0 0 4
105 บ้านสามขัว 3 1 0 0 4
106 บ้านโนนศรี 3 1 0 0 4
107 บ้านคำนางโอก 3 0 1 0 4
108 ชุมชนนาโสก 3 0 0 3 3
109 เครือข่ายป่งนาขามวิทยา 3 0 0 3 3
110 เทศบาล 2 วัดนิรมิต 3 0 0 1 3
111 บ้านนาหลัก 3 0 0 1 3
112 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 3 0 0 0 3
113 บ้านหนองสระพัง 3 0 0 0 3
114 บ้านก้านเหลืองดง 3 0 0 0 3
115 บ้านศูนย์ไหม 3 0 0 0 3
116 บ้านนากอก 3 0 0 0 3
117 บ้านคำฮี 2 2 2 1 6
118 ไตรมิตรวิทยาคม 2 2 1 1 5
119 บ้านย้อมพัฒนา 2 2 1 0 5
120 บ้านกุดแข้ใต้ 2 2 0 0 4
121 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 2 1 0 1 3
122 บ้านนาม่วง 2 1 0 0 3
123 บ้านภูล้อม 2 1 0 0 3
124 บ้านนาสะโน 2 1 0 0 3
125 หนองข่าประชาอุทิศ 2 1 0 0 3
126 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองผือดอนม่วง 2 1 0 0 3
128 บ้านนาโปน้อย 2 1 0 0 3
129 บ้านดงเย็น 2 1 0 0 3
130 บ้านม่วง 2 1 0 0 3
131 บ้านนาหนองแคน 2 0 2 1 4
132 บ้านโพนไฮ 2 0 1 1 3
133 บ้านดอนม่วย 2 0 1 0 3
134 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 2 0 0 1 2
135 บ้านโนนสว่าง2 2 0 0 1 2
136 บ้านคำพอก2 2 0 0 0 2
137 บ้านนาเสือหลาย 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองเม็ก 2 0 0 0 2
139 บ้านนาคำน้อย ๒ 2 0 0 0 2
140 บ้านม่วงหัก 2 0 0 0 2
141 บ้านวังไฮ 2 0 0 0 2
142 บ้านห้วยทราย ๑ 1 3 0 1 4
143 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1 3 0 1 4
144 บ้านบุ่ง 1 2 4 2 7
145 บ้านห้วยกอก1 1 2 2 1 5
146 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1 2 2 1 5
147 นาสะเม็งวิทยา 1 2 0 0 3
148 บ้านสงเปือย 1 2 0 0 3
149 บ้านแก้งนาง 1 1 2 1 4
150 บ้านหนองหญ้าไซย์ 1 1 2 0 4
151 บ้านหนองบัว 1 1 2 0 4
152 บ้านเป้าป่าแสด 1 1 1 0 3
153 บ้านหนองคอง 1 1 1 0 3
154 บ้านขัวสูง 1 1 0 0 2
155 บ้านแก่นเต่า 1 1 0 0 2
156 บ้านคำไหล 1 1 0 0 2
157 บ้านนาป่ง 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองน้ำเต้า 1 1 0 0 2
159 ชุมชนโพธิ์ไทร 1 1 0 0 2
160 บ้านคำพี้ 1 1 0 0 2
161 บ้านเหล่าดง 1 1 0 0 2
162 บ้านพรานอ้น 1 0 1 1 2
163 บ้านน้ำเที่ยง2 1 0 0 1 1
164 บ้านดอนป่าแคน 1 0 0 1 1
165 บ้านนาหินกอง 1 0 0 1 1
166 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 1
167 บ้านนาหัวภู 1 0 0 0 1
168 บ้านดานคำ 1 0 0 0 1
169 บ้านน้ำบ่อดง 1 0 0 0 1
170 เทศบาลดงเย็น 1 0 0 0 1
171 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
172 บ้านปากช่อง 1 0 0 0 1
173 บ้านวังนอง 1 0 0 0 1
174 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองแอก 1 0 0 0 1
176 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 0 1
177 บ้านนาโด่ 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองสระพังทอง 1 0 0 0 1
179 ชุมชนศรีบุญเรือง 1 0 0 0 1
180 บ้านกุดแข้ 1 0 0 0 1
181 บ้านคำบง 2 1 0 0 0 1
182 บ้านด่านมน 1 0 0 0 1
183 บ้านท่าไค้ 1 0 0 0 1
184 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 0 1
185 บ้านนามน 1 0 0 0 1
186 บ้านป่าหวาย 1 0 0 0 1
187 บ้านหว้านน้อย 1 0 0 0 1
188 บ้านห้วยกอก 2 1 0 0 0 1
189 บ้านเหล่าแขมทอง 1 0 0 0 1
190 บ้านแมด 1 0 0 0 1
191 บ้านโคก1 1 0 0 0 1
192 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 2 2 0 4
193 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 2 1 0 3
194 บ้านนายาง 0 2 0 0 2
195 บ้านหนองกะปาด 0 2 0 0 2
196 บ้านโคกสว่าง1 0 2 0 0 2
197 บ้านหนองนกเขียน 0 1 1 0 2
198 บ้านโนนเกษม 0 1 1 0 2
199 บ้านโนนตูม 0 1 1 0 2
200 บ้านคำดู่ 0 1 1 0 2
201 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 0 1 1 0 2
202 บ้านแวง 0 1 0 2 1
203 บ้านขอนแก่น 0 1 0 1 1
204 บ้านห้วยยางจอมมณี 0 1 0 1 1
205 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 0 1 1
206 บ้านหนองบอน 0 1 0 0 1
207 บ้านหนองกระยัง 0 1 0 0 1
208 บ้านโคกหินกอง 0 1 0 0 1
209 บ้านโพนงาม 0 1 0 0 1
210 บ้านไร่ 0 1 0 0 1
211 บ้านซ่ง 0 0 3 2 3
212 บ้านนาสองห้อง 0 0 1 2 1
213 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา 0 0 1 1 1
214 บ้านป่าแดง 0 0 1 0 1
215 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 1 0 1
216 บ้านอุ่มไผ่ 0 0 1 0 1
217 บ้านโคกกลาง 0 0 1 0 1
218 บ้านโนนสว่าง ๑ 0 0 1 0 1
219 บ้านดงมอน 0 0 0 1 0
220 บ้านภู 0 0 0 1 0
221 ท่านพระสารีบุตร 0 0 0 0 0
222 บ้านนาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 0
223 บ้านโคกสว่าง2 0 0 0 0 0
รวม 1,012 340 193 140 1,545