สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะโนด2 12 5 2 19 25 7 1 0 33
2 อนุบาลมุกดาหาร 11 3 4 18 19 4 2 2 25
3 มุกดาลัย 10 3 2 15 19 5 3 2 27
4 ร่มเกล้า 7 3 4 14 20 8 2 1 30
5 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 7 0 2 9 15 1 2 3 18
6 ชุมชนบ้านหนองบัว 6 2 1 9 10 8 1 5 19
7 คำแฮดประชาสรรค์ 6 1 1 8 14 3 3 1 20
8 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 6 1 1 8 9 5 0 1 14
9 บ้านหนองหอยป่าหวาย 5 5 3 13 22 0 1 2 23
10 บ้านบาก2 5 2 3 10 14 5 2 2 21
11 บ้านนาโพธิ์ 4 5 1 10 20 6 3 1 29
12 อนุบาลคำชะอี 4 4 2 10 13 2 1 2 16
13 บ้านสามขามิตรภาพ 3 4 4 1 9 12 6 3 2 21
14 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 4 3 0 7 11 2 4 2 17
15 บ้านนาตะแบง 1 4 3 0 7 10 3 3 2 16
16 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 4 3 0 7 8 1 1 0 10
17 บ้านเหล่าหมี 4 2 5 11 17 3 2 3 22
18 บ้านเหล่าคราม 4 0 6 10 15 3 2 0 20
19 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 3 3 0 6 9 0 1 0 10
20 บ้านป่าเตย 3 1 4 8 16 4 1 2 21
21 บ้านหว้านใหญ่ 3 0 1 4 9 1 0 3 10
22 บ้านโพนสวาง 2 7 1 10 10 4 1 1 15
23 บ้านหนองเอี่ยนดง 2 3 4 9 17 5 5 0 27
24 บ้านภูแผงม้า 2 3 4 9 13 3 1 0 17
25 ชุมชนดอนตาล 2 3 4 9 10 1 3 4 14
26 บ้านนาทาม 2 2 4 8 8 2 0 1 10
27 บ้านคำสร้อย 2 2 3 7 10 1 1 1 12
28 บ้านป่าไร่ 2 1 2 5 9 1 1 0 11
29 บ้านดงหลวง 2 1 1 4 6 1 0 0 7
30 เรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม 2 0 2 4 6 3 1 0 10
31 บ้านโสก 2 0 2 4 4 2 2 0 8
32 บ้านพังคอง 2 0 0 2 9 4 4 3 17
33 บ้านนาถ่อน 2 0 0 2 2 1 0 0 3
34 บ้านคำพอก2 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านนาอุดม 1 4 0 5 6 1 0 0 7
36 บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1 3 5 9 18 8 4 0 30
37 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1 3 4 8 14 10 7 0 31
38 บ้านชะโนด1 1 3 0 4 8 2 3 2 13
39 สยามกลการ4 1 2 1 4 10 3 2 0 15
40 ชุมชนโพนทราย 1 2 1 4 8 3 0 0 11
41 บ้านป่งโพน 1 2 1 4 4 1 0 0 5
42 บ้านแก้ง2 1 2 0 3 6 1 1 0 8
43 บ้านทรายทอง 1 2 0 3 6 1 0 0 7
44 เทศบาล 2 วัดนิรมิต 1 2 0 3 3 0 0 1 3
45 ชุมชนเมืองหนองสูง 1 1 4 6 13 4 0 0 17
46 บ้านกุดโง้ง 1 1 1 3 4 2 0 0 6
47 บ้านดงมัน 1 1 1 3 4 1 1 0 6
48 บ้านหนองแคนนาจาน 1 1 1 3 2 2 0 0 4
49 บ้านงิ้ว 1 1 0 2 6 3 3 2 12
50 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 1 1 0 2 5 0 1 0 6
51 ชุมชนบางทรายใหญ่ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
52 บ้านหนองโอใหญ่ 1 1 0 2 3 1 0 1 4
53 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
54 บ้านคำบง1 1 0 4 5 4 0 3 2 7
55 บ้านเหล่าป่าเป้ด 1 0 3 4 12 2 1 3 15
56 บ้านหนองเอี่ยน 1 0 2 3 4 2 0 3 6
57 บ้านค้อ 1 0 1 2 4 1 3 0 8
58 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 1 0 1 2 4 1 2 0 7
59 บ้านคำนางโอก 1 0 1 2 3 0 1 0 4
60 บ้านบะ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
61 บ้านตูมหวาน 1 0 0 1 4 1 1 0 6
62 บ้านห้วยทราย2 1 0 0 1 3 4 0 0 7
63 บ้านคำป่าหลาย 1 0 0 1 3 2 2 1 7
64 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 3 2 0 0 5
65 บ้านสงเปือยเหนือ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
66 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 1 0 0 1 3 1 0 0 4
67 บ้านนาหลัก 1 0 0 1 3 0 0 1 3
68 บ้านก้านเหลืองดง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
69 บ้านนาม่วง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านนาเสือหลาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านหนองสระพัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านแก้งนาง 1 0 0 1 1 1 2 1 4
73 บ้านขัวสูง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านแก่นเต่า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านนาดีโคกสวาท 1 0 0 1 1 0 1 0 2
76 บ้านน้ำเที่ยง2 1 0 0 1 1 0 0 1 1
77 บ้านน้ำบ่อดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านเปียด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 เทศบาลดงเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองแวง 0 4 4 8 15 4 5 6 24
81 ห้วยตาเปอะ 0 4 0 4 10 4 5 3 19
82 บ้านหนองยาง 0 3 7 10 13 3 1 1 17
83 บ้านสองคอน 0 3 3 6 4 4 0 1 8
84 บ้านโนนยาง 0 3 2 5 12 5 4 3 21
85 บ้านหนองบง 0 3 2 5 9 6 2 0 17
86 นาหว้าประชาสรรค์ 0 3 2 5 5 3 3 0 11
87 ป่งแดงวิทยาคม 0 3 0 3 9 3 3 0 15
88 ชุมชนนาโสก 0 3 0 3 3 0 0 3 3
89 บ้านโคกขามเลียน 0 2 2 4 7 3 0 2 10
90 บ้านโพนสว่าง 0 2 1 3 6 3 0 1 9
91 บ้านเหล่า 0 2 1 3 5 3 1 2 9
92 บ้านดงยาง 2 0 2 1 3 3 3 1 0 7
93 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 0 2 0 2 5 1 1 0 7
94 บ้านโคกหนองหล่ม 0 2 0 2 4 1 2 1 7
95 บ้านสามขัว 0 2 0 2 3 1 0 0 4
96 บ้านหนองเม็ก 0 2 0 2 2 0 0 0 2
97 บ้านป่งเปือย 0 1 2 3 5 3 4 0 12
98 บ้านฝั่งแดง 0 1 1 2 5 4 0 0 9
99 บ้านโนนสังข์ศรี 0 1 1 2 5 2 4 2 11
100 บ้านมะนาว 0 1 1 2 4 2 1 0 7
101 บ้านนาหลวง2 0 1 1 2 3 0 0 0 3
102 บ้านภูล้อม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
103 บ้านนาหนองแคน 0 1 1 2 2 0 2 1 4
104 บ้านคำพอก1 0 1 0 1 6 2 1 0 9
105 บ้านนาสองเหมือง 0 1 0 1 6 0 0 0 6
106 ไตรมิตรวิทยาคม 0 1 0 1 2 2 1 1 5
107 บ้านกุดแข้ใต้ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
108 บ้านนาสะโน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
109 หนองข่าประชาอุทิศ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
110 บ้านม่วงหัก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
111 บ้านเป้าป่าแสด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
112 บ้านคำไหล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
113 บ้านนาคำน้อย ๒ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 1 0 1 0 2 1 0 3
115 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 1 0 1 1 0 2
116 บ้านดง 0 0 3 3 6 1 3 1 10
117 บ้านนายอ 0 0 2 2 4 0 0 2 4
118 เครือข่ายป่งนาขามวิทยา 0 0 2 2 3 0 0 3 3
119 บ้านโนนสวาท 0 0 1 1 4 2 2 0 8
120 นาคำน้อยวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
121 บ้านดงยาง1 0 0 1 1 3 3 0 1 6
122 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
123 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
124 บ้านโคก2 0 0 1 1 3 1 0 2 4
125 บ้านศูนย์ไหม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
126 บ้านคำฮี 0 0 1 1 2 2 2 1 6
127 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 0 0 1 1 2 1 0 1 3
128 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
129 บ้านโนนสะอาด2 0 0 1 1 2 0 1 1 3
130 บ้านห้วยกอก1 0 0 1 1 1 2 2 1 5
131 นาสะเม็งวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
132 บ้านนาป่ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
133 บ้านหนองน้ำเต้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
134 บ้านปากช่อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 บ้านวังนอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองแอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 0 0 0 5 0 0 5 5
140 บ้านกกตูม 0 0 0 0 4 4 0 4 8
141 บ้านสานแว้ 0 0 0 0 4 3 1 2 8
142 บ้านแฝก 0 0 0 0 3 2 1 0 6
143 พระราชทานบ้านหนองหมู 0 0 0 0 3 1 1 0 5
144 บ้านคำเขือง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
145 บ้านโคกพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
146 บ้านนากอก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 บ้านจอมมณีใต้ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
148 บ้านนาโปน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
149 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
152 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
153 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
154 บ้านโนนสว่าง2 0 0 0 0 2 0 0 1 2
155 บ้านวังไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
157 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 1 2 4 2 7
158 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
159 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
160 บ้านหนองหญ้าไซย์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
161 บ้านนาคำน้อย1 0 0 0 0 1 1 2 0 4
162 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 2 0 4
163 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 ชุมชนโพธิ์ไทร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านคำพี้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านเหล่าดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านพรานอ้น 0 0 0 0 1 0 1 1 2
168 บ้านดอนป่าแคน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
169 บ้านนาหินกอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
171 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านคำบง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านด่านมน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านท่าไค้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านนามน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านบุ่งอุทัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองผือดอนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหว้านน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านห้วยกอก 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านเหล่าแขมทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านแมด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านโคก1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
189 บ้านนายาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
190 บ้านห้วยทราย ๑ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านโคกสว่าง1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
192 บ้านโนนตูม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านคำดู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 บ้านย้อมพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 บ้านแวง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
197 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
198 บ้านห้วยยางจอมมณี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
199 หมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
200 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองกระยัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านหนองกะปาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านซ่ง 0 0 0 0 0 0 3 2 3
207 บ้านนาสองห้อง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
208 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
209 บ้านป่าแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 บ้านอุ่มไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านโนนสว่าง ๑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านโนนเกษม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านดงมอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านภู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 ท่านพระสารีบุตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 บ้านโคกสว่าง2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 173 162 522 910 315 188 138 1,413