สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะโนด2 25 7 1 0 33
2 บ้านหนองหอยป่าหวาย 22 0 1 2 23
3 ร่มเกล้า 20 8 2 1 30
4 บ้านนาโพธิ์ 20 6 3 1 29
5 มุกดาลัย 19 5 3 2 27
6 อนุบาลมุกดาหาร 19 4 2 2 25
7 บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 18 8 4 0 30
8 บ้านหนองเอี่ยนดง 17 5 5 0 27
9 บ้านเหล่าหมี 17 3 2 3 22
10 บ้านป่าเตย 16 4 1 2 21
11 บ้านหนองแวง 15 4 5 6 24
12 บ้านเหล่าคราม 15 3 2 0 20
13 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 15 1 2 3 18
14 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 14 10 7 0 31
15 บ้านบาก2 14 5 2 2 21
16 คำแฮดประชาสรรค์ 14 3 3 1 20
17 ชุมชนเมืองหนองสูง 13 4 0 0 17
18 บ้านหนองยาง 13 3 1 1 17
19 บ้านภูแผงม้า 13 3 1 0 17
20 อนุบาลคำชะอี 13 2 1 2 16
21 บ้านสามขามิตรภาพ 3 12 6 3 2 21
22 บ้านโนนยาง 12 5 4 3 21
23 บ้านเหล่าป่าเป้ด 12 2 1 3 15
24 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 11 2 4 2 17
25 ชุมชนบ้านหนองบัว 10 8 1 5 19
26 ห้วยตาเปอะ 10 4 5 3 19
27 บ้านโพนสวาง 10 4 1 1 15
28 บ้านนาตะแบง 1 10 3 3 2 16
29 สยามกลการ4 10 3 2 0 15
30 ชุมชนดอนตาล 10 1 3 4 14
31 บ้านคำสร้อย 10 1 1 1 12
32 บ้านหนองบง 9 6 2 0 17
33 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 5 0 1 14
34 บ้านพังคอง 9 4 4 3 17
35 ป่งแดงวิทยาคม 9 3 3 0 15
36 บ้านป่าไร่ 9 1 1 0 11
37 บ้านหว้านใหญ่ 9 1 0 3 10
38 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 9 0 1 0 10
39 ชุมชนโพนทราย 8 3 0 0 11
40 บ้านชะโนด1 8 2 3 2 13
41 บ้านนาทาม 8 2 0 1 10
42 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 8 1 1 0 10
43 บ้านโคกขามเลียน 7 3 0 2 10
44 บ้านงิ้ว 6 3 3 2 12
45 เรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม 6 3 1 0 10
46 บ้านโพนสว่าง 6 3 0 1 9
47 บ้านคำพอก1 6 2 1 0 9
48 บ้านดง 6 1 3 1 10
49 บ้านแก้ง2 6 1 1 0 8
50 บ้านดงหลวง 6 1 0 0 7
51 บ้านนาอุดม 6 1 0 0 7
52 บ้านทรายทอง 6 1 0 0 7
53 บ้านนาสองเหมือง 6 0 0 0 6
54 บ้านฝั่งแดง 5 4 0 0 9
55 บ้านป่งเปือย 5 3 4 0 12
56 นาหว้าประชาสรรค์ 5 3 3 0 11
57 บ้านเหล่า 5 3 1 2 9
58 บ้านโนนสังข์ศรี 5 2 4 2 11
59 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 5 1 1 0 7
60 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 5 0 1 0 6
61 บ้านหนองแวงใหญ่ 5 0 0 5 5
62 ชุมชนบางทรายใหญ่ 5 0 0 0 5
63 บ้านกกตูม 4 4 0 4 8
64 บ้านสองคอน 4 4 0 1 8
65 บ้านสานแว้ 4 3 1 2 8
66 บ้านโสก 4 2 2 0 8
67 บ้านโนนสวาท 4 2 2 0 8
68 บ้านมะนาว 4 2 1 0 7
69 บ้านหนองเอี่ยน 4 2 0 3 6
70 บ้านกุดโง้ง 4 2 0 0 6
71 บ้านค้อ 4 1 3 0 8
72 บ้านโคกหนองหล่ม 4 1 2 1 7
73 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 4 1 2 0 7
74 บ้านดงมัน 4 1 1 0 6
75 บ้านตูมหวาน 4 1 1 0 6
76 บ้านป่งโพน 4 1 0 0 5
77 บ้านคำบง1 4 0 3 2 7
78 บ้านนายอ 4 0 0 2 4
79 นาคำน้อยวิทยา 4 0 0 0 4
80 บ้านห้วยทราย2 3 4 0 0 7
81 บ้านดงยาง 2 3 3 1 0 7
82 บ้านดงยาง1 3 3 0 1 6
83 บ้านคำป่าหลาย 3 2 2 1 7
84 บ้านแฝก 3 2 1 0 6
85 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 3 2 0 0 5
86 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 3 2 0 0 5
87 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 3 2 0 0 5
88 บ้านสงเปือยเหนือ 3 1 1 0 5
89 พระราชทานบ้านหนองหมู 3 1 1 0 5
90 บ้านโคก2 3 1 0 2 4
91 บ้านหนองโอใหญ่ 3 1 0 1 4
92 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 3 1 0 0 4
93 บ้านสามขัว 3 1 0 0 4
94 บ้านคำเขือง 3 1 0 0 4
95 บ้านคำนางโอก 3 0 1 0 4
96 ชุมชนนาโสก 3 0 0 3 3
97 เครือข่ายป่งนาขามวิทยา 3 0 0 3 3
98 เทศบาล 2 วัดนิรมิต 3 0 0 1 3
99 บ้านนาหลัก 3 0 0 1 3
100 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 3 0 0 0 3
101 บ้านก้านเหลืองดง 3 0 0 0 3
102 บ้านนาหลวง2 3 0 0 0 3
103 บ้านศูนย์ไหม 3 0 0 0 3
104 บ้านโคกพัฒนา 3 0 0 0 3
105 บ้านนากอก 3 0 0 0 3
106 บ้านคำฮี 2 2 2 1 6
107 ไตรมิตรวิทยาคม 2 2 1 1 5
108 บ้านหนองแคนนาจาน 2 2 0 0 4
109 บ้านกุดแข้ใต้ 2 2 0 0 4
110 บ้านจอมมณีใต้ 2 1 2 0 5
111 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 2 1 0 1 3
112 บ้านนาถ่อน 2 1 0 0 3
113 บ้านบะ 2 1 0 0 3
114 บ้านภูล้อม 2 1 0 0 3
115 บ้านนาสะโน 2 1 0 0 3
116 หนองข่าประชาอุทิศ 2 1 0 0 3
117 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 2 1 0 0 3
118 บ้านนาโปน้อย 2 1 0 0 3
119 บ้านดงเย็น 2 1 0 0 3
120 บ้านม่วง 2 1 0 0 3
121 บ้านนาหนองแคน 2 0 2 1 4
122 บ้านโนนสะอาด2 2 0 1 1 3
123 บ้านโพนไฮ 2 0 1 1 3
124 บ้านดอนม่วย 2 0 1 0 3
125 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 2 0 0 1 2
126 บ้านโนนสว่าง2 2 0 0 1 2
127 บ้านคำพอก2 2 0 0 0 2
128 บ้านนาม่วง 2 0 0 0 2
129 บ้านนาเสือหลาย 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองสระพัง 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองเม็ก 2 0 0 0 2
132 บ้านม่วงหัก 2 0 0 0 2
133 บ้านวังไฮ 2 0 0 0 2
134 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1 3 0 1 4
135 บ้านบุ่ง 1 2 4 2 7
136 บ้านห้วยกอก1 1 2 2 1 5
137 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1 2 2 1 5
138 นาสะเม็งวิทยา 1 2 0 0 3
139 บ้านสงเปือย 1 2 0 0 3
140 บ้านแก้งนาง 1 1 2 1 4
141 บ้านหนองหญ้าไซย์ 1 1 2 0 4
142 บ้านนาคำน้อย1 1 1 2 0 4
143 บ้านหนองบัว 1 1 2 0 4
144 บ้านเป้าป่าแสด 1 1 1 0 3
145 บ้านหนองคอง 1 1 1 0 3
146 บ้านขัวสูง 1 1 0 0 2
147 บ้านแก่นเต่า 1 1 0 0 2
148 บ้านคำไหล 1 1 0 0 2
149 บ้านนาป่ง 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองน้ำเต้า 1 1 0 0 2
151 ชุมชนโพธิ์ไทร 1 1 0 0 2
152 บ้านคำพี้ 1 1 0 0 2
153 บ้านเหล่าดง 1 1 0 0 2
154 บ้านพรานอ้น 1 0 1 1 2
155 บ้านนาดีโคกสวาท 1 0 1 0 2
156 บ้านน้ำเที่ยง2 1 0 0 1 1
157 บ้านดอนป่าแคน 1 0 0 1 1
158 บ้านนาหินกอง 1 0 0 1 1
159 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 1
160 บ้านน้ำบ่อดง 1 0 0 0 1
161 บ้านเปียด 1 0 0 0 1
162 เทศบาลดงเย็น 1 0 0 0 1
163 บ้านนาคำน้อย ๒ 1 0 0 0 1
164 บ้านปากช่อง 1 0 0 0 1
165 บ้านวังนอง 1 0 0 0 1
166 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองแอก 1 0 0 0 1
168 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 0 1
169 บ้านนาโด่ 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองสระพังทอง 1 0 0 0 1
171 ชุมชนศรีบุญเรือง 1 0 0 0 1
172 บ้านกุดแข้ 1 0 0 0 1
173 บ้านคำบง 2 1 0 0 0 1
174 บ้านด่านมน 1 0 0 0 1
175 บ้านท่าไค้ 1 0 0 0 1
176 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 0 1
177 บ้านนามน 1 0 0 0 1
178 บ้านบุ่งอุทัย 1 0 0 0 1
179 บ้านป่าหวาย 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองผือดอนม่วง 1 0 0 0 1
181 บ้านหว้านน้อย 1 0 0 0 1
182 บ้านห้วยกอก 2 1 0 0 0 1
183 บ้านเหล่าแขมทอง 1 0 0 0 1
184 บ้านแมด 1 0 0 0 1
185 บ้านโคก1 1 0 0 0 1
186 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 2 2 0 4
187 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 2 1 0 3
188 บ้านนายาง 0 2 0 0 2
189 บ้านห้วยทราย ๑ 0 2 0 0 2
190 บ้านโคกสว่าง1 0 2 0 0 2
191 บ้านหนองนกเขียน 0 1 1 0 2
192 บ้านโนนตูม 0 1 1 0 2
193 บ้านคำดู่ 0 1 1 0 2
194 บ้านย้อมพัฒนา 0 1 1 0 2
195 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 0 1 1 0 2
196 บ้านแวง 0 1 0 2 1
197 บ้านขอนแก่น 0 1 0 1 1
198 บ้านห้วยยางจอมมณี 0 1 0 1 1
199 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 0 1 1
200 บ้านหนองบอน 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองกระยัง 0 1 0 0 1
202 บ้านหนองกะปาด 0 1 0 0 1
203 บ้านโคกหินกอง 0 1 0 0 1
204 บ้านโพนงาม 0 1 0 0 1
205 บ้านไร่ 0 1 0 0 1
206 บ้านซ่ง 0 0 3 2 3
207 บ้านนาสองห้อง 0 0 1 2 1
208 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา 0 0 1 1 1
209 บ้านป่าแดง 0 0 1 0 1
210 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 1 0 1
211 บ้านอุ่มไผ่ 0 0 1 0 1
212 บ้านโคกกลาง 0 0 1 0 1
213 บ้านโนนสว่าง ๑ 0 0 1 0 1
214 บ้านโนนเกษม 0 0 1 0 1
215 บ้านดงมอน 0 0 0 1 0
216 บ้านภู 0 0 0 1 0
217 ท่านพระสารีบุตร 0 0 0 0 0
218 บ้านโคกสว่าง2 0 0 0 0 0
รวม 910 315 188 138 1,551