หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
2 นายภูษิต จันทราศรศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
3 นางสาววรัมพร บุตรสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]