หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 43 31 75.61% 6 14.63% 3 7.32% 1 2.44% 41
2 โรงเรียนบ้านชะโนด2 42 28 75.68% 7 18.92% 2 5.41% 0 0% 37
3 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 26 22 88% 0 0% 1 4% 2 8% 25
4 โรงเรียนร่มเกล้า 46 20 64.52% 8 25.81% 2 6.45% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนมุกดาลัย 36 19 65.52% 5 17.24% 3 10.34% 2 6.9% 29
6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 27 19 70.37% 4 14.81% 2 7.41% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 30 19 67.86% 3 10.71% 3 10.71% 3 10.71% 28
8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 31 18 60% 8 26.67% 4 13.33% 0 0% 30
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง 25 18 75% 4 16.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 28 17 62.96% 5 18.52% 5 18.52% 0 0% 27
11 โรงเรียนบ้านป่าเตย 23 16 69.57% 4 17.39% 1 4.35% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 32 16 64% 3 12% 4 16% 2 8% 25
13 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 21 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
14 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 35 15 46.88% 10 31.25% 7 21.88% 0 0% 32
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง 35 15 50% 4 13.33% 5 16.67% 6 20% 30
16 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 28 15 68.18% 3 13.64% 3 13.64% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 21 15 75% 3 15% 2 10% 0 0% 20
18 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 22 15 71.43% 1 4.76% 2 9.52% 3 14.29% 21
19 โรงเรียนบ้านบาก2 34 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 37 13 48.15% 8 29.63% 1 3.7% 5 18.52% 27
21 โรงเรียนบ้านโนนยาง 28 13 50% 6 23.08% 4 15.38% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 25 13 54.17% 6 25% 3 12.5% 2 8.33% 24
23 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 18 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
24 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 20 13 68.42% 2 10.53% 1 5.26% 3 15.79% 19
25 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 20 13 72.22% 2 11.11% 1 5.56% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนบ้านนาทาม 17 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนสยามกลการ4 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
28 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 24 11 57.89% 2 10.53% 4 21.05% 2 10.53% 19
29 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 20 11 57.89% 1 5.26% 3 15.79% 4 21.05% 19
30 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 15 11 73.33% 1 6.67% 0 0% 3 20% 15
31 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 26 10 45.45% 4 18.18% 5 22.73% 3 13.64% 22
32 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 14 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนบ้านหนองบง 18 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
36 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 15 9 60% 5 33.33% 0 0% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านพังคอง 23 9 45% 4 20% 4 20% 3 15% 20
38 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 17 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
39 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
40 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 14 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านชะโนด1 16 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 13 8 61.54% 0 0% 0 0% 5 38.46% 13
44 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านคำพอก1 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 18 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านดงหลวง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 16 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
50 โรงเรียนบ้านงิ้ว 21 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
51 โรงเรียนบ้านโสก 16 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
52 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม 13 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านบะ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านดง 12 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านแก้ง2 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านทรายทอง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านนาอุดม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 12 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
60 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 12 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านเหล่า 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนบ้านมะนาว 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 13 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 11 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านคำเขือง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านกกตูม 13 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 4 33.33% 12
72 โรงเรียนบ้านสองคอน 12 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านสานแว้ 13 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
74 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านแฝก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 10 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
77 โรงเรียนบ้านค้อ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 10 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านดงมัน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านป่งโพน 9 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านคำบง1 9 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
85 โรงเรียนบ้านนายอ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านดงยาง1 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 10 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านโคก2 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
101 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านสามขัว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านเปียด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโนนศรี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนเครือข่ายป่งนาขามวิทยา 7 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
109 โรงเรียนชุมชนนาโสก 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
110 โรงเรียนบ้านนาหลัก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านนากอก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านคำฮี 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 10 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านดงเย็น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านนาม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านนาสะโน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านภูล้อม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง2 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านคำพอก2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านม่วงหัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านวังไฮ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
143 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
144 โรงเรียนบ้านบุ่ง 11 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
145 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
146 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
147 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านสงเปือย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านแก้งนาง 7 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
150 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านหนองคอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านขัวสูง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านคำพี้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านคำไหล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านนาป่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านนาหินกอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนบ้านนาหัวภู 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านนาโด่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านปากช่อง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านวังนอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านคำบง 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านดานคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านด่านมน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านท่าไค้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านนามน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านแมด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านโคก1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนเทศบาลดงเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
193 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านนายาง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านโนนตูม 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านคำดู่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
201 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านแวง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
203 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
204 โรงเรียนบ้านห้วยยางจอมมณี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
205 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
206 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านไร่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านซ่ง 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
212 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
213 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา 13 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านดงมอน 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
220 โรงเรียนบ้านภู 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
221 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
222 โรงเรียนบ้านนาคำน้อยวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
223 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]