สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  คำเผือ
 
1. นางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร
2. นางเดือนเพ็ญ  อาจสมบาล