สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.4 ทอง 8 1. เด็กชายวีรพงศ์  ปัดชากาว
2. เด็กหญิงวีรัญญา  สุภาษิ
 
1. นางสาวนิตยา  สมภา
2. นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์  หาญฉวะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญาวรรณ  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงอารสา  แก้วมาเรือน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์  หาญอวะ