สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนดล   เจือจันทร์
2. เด็กชายศุภกฤต   ทนะข้อง
 
1. นางวิไลพร   ยศพิมพ์
2. นายสมชาย  โสประดิษฐ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒน์   แก้วดีด
 
1. นายสมชาย  โสประดิษฐ์