สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุวิชา  ยามา
 
1. นางสาววิมล  วันทองสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพล  สารมะโน
2. เด็กหญิงพรชิตา  สารมะโน
3. เด็กชายรัชชานนท์  สาธร
 
1. นางสาววิมล  วันทองสุข
2. นายสุพัฒน์  แก้วเก็บคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภาณุพงษ์  สารมะโน
2. เด็กชายรัชชานนท์  สาธร
 
1. นางสาววิมล  วันทองสุข
2. นายสุพัฒน์  แก้วเก็บคำ