สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริณี  กมลรัตน์
2. เด็กชายภัทรพล  เนตรแสงศรี
3. เด็กชายสมศักดิ์  นูชาติวงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  กั๊กสูงเนิน
2. นางสาวสุภาภรณ์  สีหะวงค์