สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
 
1. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
2. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤติกา  กอพิมพา
2. เด็กชายธีรพล  วังคีรี
3. เด็กชายวิทูร  คำแก้ว
 
1. นายพิสดาร  พรหมรักษา
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64.75 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.99 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนุศรา  ราชอินตา
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายนฤมินทร์  พรมทอง
2. เด็กชายอนุชา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายพีระพล  พรมมาวัน
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร