สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญอภัย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีธรรมมา
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  เบอร์ไทสงค์
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณุชรา  สายทรัพย์
2. เด็กชายดัสกร  ทองสุข
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พรมลิ
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางจตุพร  มาห้างหว้า