สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกสะตี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานพัด  วังคีรี
2. เด็กหญิงวริษา  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นกุล
 
1. นางสาวทัศธมณฑ์  กาวน
2. นางสุริญา  บุตรพรม