สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาวี  วังคีรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  คำแก้ว
 
1. นายธวัชพงษ์  พรหมจักร
2. นางวาสนา  รัตนมงคล