สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติน  มะธิปิไข
2. เด็กชายจักรินทร์  อัจฉริยะพงษ์
3. เด็กชายนราธิป  อุ่นแก้ว
4. เด็กชายปริพล  แก้วเกษศรี
5. เด็กชายพีรภัทร  อุ่นแก้ว
6. เด็กชายภัทรเดช  ทรงทอง
 
1. นางจารุวรรณ  ดีมัย