สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสงภา สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิติพร  จันทะคุณ
2. เด็กชายศิรินภา  สิงห์รักษ์
3. เด็กหญิงไอรดา  สิงห์รักษ์
 
1. นางจันทนา  บุญสายัง
2. นางทองใบ  พรหมผาบ