สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงภัสสร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวิมลฉัตร  คลุผาด
 
1. นางสุภัตรา  ภาสองชั้น
2. นางจิรัชยา  วงษ์มหาวิริยะกุล