สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนหนอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39.49 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพิพัฒน์  หุมอาจ
2. เด็กชายเจษฎา  แถวอุทุม
 
1. นางสุธาสินี  บานเย็น
2. นางทิพย์วรรณ์  ชนะมาร