สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.12 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายบุรัสกร  ศรีทาสังข์
2. เด็กชายอุเทน  ศรีบุรินทร์
 
1. นางบุญญารัตน์  พิมพ์สารี
2. นางสาวยุพิน  วังคีรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายบุรัสกร  ศรีทาสังข์
2. เด็กชายอุเทน  ศรีบุรินทร์
 
1. นางบุญญารัตน์  พิมพ์สารี
2. นางสาวยุพิน  วังคีรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดอกฟ้า  เสนานุช
2. เด็กหญิงสุดนิชา  เนธิบุตร
 
1. นางสาวยุพิน  วังคีรี
2. นางบุญญารัตน์  พิมพ์สารี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชา  สีทาสังข์
2. เด็กหญิงหฤทัย  ราชอินตา
 
1. นางบุญญารัตน์  พิมพ์สารี
2. นางสาวยุพิน  วังคีรี